Pádlové míchačky a kladivové mlýny

Dinnissen

Výrobce strojů a zařízení pro krmivářský, potravinářský, chemický a farmaceutický průmysl.

Pádlové míchačky Pegasus®

Významnou část výrobního programu představují dvourotorové pádlové míchačky se jmenovitým objemem od 10 do 11000 litrů, které dosahují zamíchanosti 1:100.000 během 20 až 50 sekund. Konstrukční řešení míchaček umožňuje bezezbytkové vyprazdňování s vyloučením vzájemné kontaminace směsí. Míchačky jsou vyráběny v provedení z kvalitní konstrukční nebo nerezové oceli.

Vakuové nástřiky Pegasus®

Provádění nástřiku tekutých přísad do krmiv nebo i do jiných výrobků pomocí vakuové pádlové míchačky umožňuje dosáhnout velmi vysokého obsahu těchto přísad v produktu, u extrudovaných produktů až v rozmezí 30-40%.

Hamex® kladivové mlýny

Horizontální kladivové mlýny pro standardní i velice jemné mletí surovin až do velikosti částic 150 μm. Konstrukční řešení umožňuje také mletí surovin s velkým obsahem tuku. K dispozici je speciální provedení s plně automatickou výměnou sít bez zastavování rotoru.

Další výrobní program

  • Pirouette® patrové sušárny pro petfood a krmiva
  • Thermidor® zařízení pro tepelné ošetření krmiv
  • stuhové horizontální míchačky
  • drtiče hrudek
  • odstředivé prosévačky
  • dopravníky sypkých hmot
  • kontinuální dávkovací systémy
  • Dima® vyprazňovače big-bagů
  • depaletizační a depytlovací stroje
  • plnící stanice big-bagů

 

Fotografie

<
>

Ke stažení