Commercial společnost s r.o.

Projekční a inženýrská činnost, dodávky, montáže v oborech:

 • výstavba a rekonstrukce výroben krmných směsí
 • kontinuální sušárny obilí, kukuřice, řepky, máku
 • sušení vojtěšky, trav, digestátu, dřevní štěpky
 • speciální sušárny pro nestandardní suroviny
 • granulování krmných směsí, pilin, odpadů
 • extrudování a expandování surovin a krmiv
 • extrudování pamlsků pro zvířata a sladkostí
 • nástřik tekutých přísad, vakuové nástřiky
 • dávkovací a vážící systémy, mikrolinky
 • univerzální vaničkové dopravníky
 • tepelné ošetření krmných směsí
 • hydrotermická úprava surovin
 • kontejnerizované výrobní linky
 • využití odpadního tepla z BPS
 • posklizňová úprava zrnin
 • skladovací sila na zrniny
 • hranaté zásobníky a sila
 • pneumatická doprava